hostyun 伦敦9929 原生IP VPS上线了 仅需22.5元/月

本文共有719个字,关键词:9929伦敦hostyun

hostyun 鹿大妈家的,品质不错,虽然口口声声说自己是垃圾服务器,但对比下来,算是国人商家中比较稳的了。

先贴个商家劝退申明:本服务器为一只带病 母鸡。服务器内侧4个月存在负载大的时候偶发性自动重启情况。
因为英国脱欧,目前没精力发新服务器过去替换(手续费麻烦)
购买之前谨慎下单。

博主是买了台A套餐的,确定回程基本是9929线路,测试如下:

请输入图片描述

请输入图片描述

AFF:

伦敦1024M套餐A-原生IP  单核CPU, 1024M 内存, 10G SSD Raid10+BBU,端口100M, 300G流量, 独立IP一个

原价25元/月
9折优惠码 hostyun
购买链接

伦敦1024M套餐B-原生IP  单核CPU, 1024M 内存, 20G SSD Raid10+BBU,端口150M, 500G流量, 独立IP一个

原价35元/月
9折优惠码 hostyun
购买链接

版权声明:本文为作者原创,如需转载须联系作者本人同意,未经作者本人同意不得擅自转载。
 甲骨文arm 安装docker 没有了 
添加新评论
已有 3 条评论
 1. 1:

  1(!)[zface_1.png] (!)[zface_2.png] (!)[zface_3.png] (!)[zface_4.png] (!)[zface_5.png] (!)[zface_6.png] (!)[zface_7.png] (!)[zface_8.png] (!)[zface_9.png] (!)[zface_10.png] (!)[zface_11.png] (!)[zface_12.png] (!)[zface_13.png] (!)[zface_14.png] (!)[zface_15.png] (!)[zface_16.png] (!)[zface_17.png]

 2. 1:

  1(!)[zface_1.png] (!)[zface_2.png] (!)[zface_3.png] (!)[zface_4.png] (!)[zface_5.png] (!)[zface_6.png] (!)[zface_7.png] (!)[zface_8.png] (!)[zface_9.png] (!)[zface_10.png] (!)[zface_11.png] (!)[zface_12.png] (!)[zface_13.png] (!)[zface_14.png] (!)[zface_15.png] (!)[zface_16.png] (!)[zface_17.png]

 3. 1:

  1(!)[zface_1.png] (!)[zface_2.png] (!)[zface_3.png] (!)[zface_4.png] (!)[zface_5.png] (!)[zface_6.png] (!)[zface_7.png] (!)[zface_8.png] (!)[zface_9.png] (!)[zface_10.png] (!)[zface_11.png] (!)[zface_12.png] (!)[zface_13.png] (!)[zface_14.png] (!)[zface_15.png] (!)[zface_16.png] (!)[zface_17.png]